nybjtp

Modyfikowana Skrobia

 • Modyfikowana Skrobia

  Modyfikowana Skrobia

  Są również nazywane pochodnymi skrobi, które są wytwarzane przez fizyczne, chemiczne lub enzymatyczne traktowanie skrobią natywną w celu zmiany, wzmocnienia lub pogorszenia nowych właściwości poprzez rozszczepienie molekularne, przegrupowanie lub wprowadzenie nowych grup podstawnikowych.Istnieje wiele sposobów modyfikacji skrobi spożywczej, takich jak gotowanie, hydroliza, utlenianie, wybielanie, utlenianie, estryfikacja, eteryfikacja, sieciowanie itp.

  Modyfikacja fizyczna
  1. Wstępna żelatynizacja
  2. Leczenie radiacyjne
  3. Obróbka cieplna

  Modyfikacja chemiczna
  1. Estryfikacja: acetylowana skrobia, estryfikowana bezwodnikiem octowym lub octanem winylu.
  2. Eteryfikacja: Skrobia hydroksypropylowa eteryfikowana tlenkiem propylenu.
  3. Skrobia traktowana kwasem, traktowana kwasami nieorganicznymi.
  4. Skrobia traktowana alkalicznie, traktowana nieorganiczną zasadą.
  5. Skrobia bielona, ​​potraktowana nadtlenkiem wodoru.
  6. Utlenianie: utleniona skrobia, potraktowana podchlorynem sodu.
  7. Emulgacja: oktenylobursztynian sodu skrobi, estryfikowany bezwodnikiem oktenylobursztynowym.